XXXX XXXX XXXX1234CREDIT CARDNAME SURNAMEIDNAME SURNAME
Da Nang
Devfest 2017,Da Nang
Devfest 2017,Da Nang

Devfest 2017

Event ended

21:00 Fri 17 Nov 2017

comments

More info

Google Developer Group Mien Trung chính thức công bố thông tin và mở link đăng ký tham gia các chương trình thuộc Sự kiện GDG DevFest 2017, sự kiện dành cho cộng đồng lập trình viên được mong chờ nhất trong năm.

Theo đó, DevFest 2017 sẽ gồm 02 phần là Cuộc thi Hackathon (100 người tham dự) và Buổi thuyết trình sản phẩm Demoday (500 người tham dự).

- Hackathon: Dành cho 100 lập trình viên sẽ diễn ra liên tục 02 ngày ở Ngọc Lan Hotel Đà Nẵng (Đêm thứ 6, nguyên ngày thứ 7 và sáng chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017). Trong thời gian các đội làm việc, gần 30 mentors, speakers là các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT sẽ lui tới hỗ trợ các bạn lập trình.

- Demoday: Từ 13:30 chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017, các đội sẽ dời sang Tòa nhà bưu điện Đà nẵng để tham gia chương trình Demoday với sự có mặt của hơn 500 người yêu công nghệ tham gia, nghe các đội thuyết trình và trao giải.

✨HACKATHON: Bạn cứ việc Code, cả thế giới để GDG lo!
Thời gian: Tối thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2017 đến trưa chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017
Địa điểm: Khách sạn Ngọc Lan - Lô 73,74,75 Nguyễn Xuân Khoát, Quận Sơn Trà, Hải Châu, Đà Nẵng
Link đăng ký: http://bit.ly/2f91i9N

✨DEMODAY: Ngày hội trình diễn các sản phẩm công nghệ đặc biệt nhất trong năm 2017
Thời gian: Từ 13h30 - 17h30 ngày 19 tháng 11 năm 2017
Địa điểm: Tòa nhà bưu điện Thành phố Đà Nẵng - 271 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng.
Link đăng ký: http://bit.ly/2xHsdna

devfest17.gdgmientrung.com
#devfest17 #hackathon #gdgmientrung

----------------------------------------------------------

DevFest is a festival for developers community that takes place in a variety of formats: seminars, training programs, codelabs, hackathons ... This is one of the major annual events hosted by Google Developer Group in over 600 chapters in different countries around the world.
• With the DevFest 2017 season taking place from September to November in 18 chapters in South East
Asia, GDG MienTrung is proud to be the leading organizer of DevFest to host a Hackathon in Vietnam.
• The event is an opportunity for developers, young people who are passionate about technology, to get
connected, interact and learn about each other, as well as to experience and update new technology
trends around the world.
- Hackathon registration form: http://bit.ly/2f91i9N
- Demoday registration form: http://bit.ly/2xHsdna
- Call mentors: http://bit.ly/2wWAUe4

Event ended

21:00 Fri 17 Nov 2017