XXXX XXXX XXXX1234CREDIT CARDNAME SURNAMEIDNAME SURNAME
Da Nang
Điều khoảnChính sách bảo mậtGiao hàngCách đổi và trả vé Promoters Terms Of Service
Cách đổi và trả vé

Chính sách Hoàn tiền


Platinumlist bán Vé thay mặt cho Nhà tổ chức, Nhà tổ chức là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý Sự kiện.


Vé sau khi mua sẽ không thể hoàn lại, trao đổi hoặc nhượng bán cho ai ngoài các trường hợp cụ thể được nêu chi tiết sau đây.


Trước khi mua Vé từ Trang web, Khách hàng phải kiểm tra xem có bất kỳ hạn chế nào trong việc tham gia Sự kiện hay không, ví dụ giới hạn độ tuổi hoặc hạn chế trang phục. Platinumlist sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ không hoàn lại tiền mua Vé nếu Nhà tổ chức không cho Khách hàng vào cửa vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không đáp ứng quy định về trang phục, không đáp ứng các giới hạn độ tuổi, nguy hiểm, gây rối, hành vi mất trật tự hoặc phi pháp khiến Nhà tổ chức hoặc đơn vị quản lý địa điểm từ chối cho vào cửa.


Nhà tổ chức và đơn vị quản lý địa điểm có quyền từ chối cho vào cửa bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra nguyên nhân hoặc lý do. Platinumlist không hoàn lại tiền cho bất kỳ Khách hàng nào bị từ chối vào cửa hoặc bị trục xuất khỏi Sự kiện vì bất kỳ lý do gì.


Khách hàng đủ điều kiện gửi yêu cầu hoàn tiền bằng văn bản cho Platinumlist trong vòng 30 ngày sau Sự kiện hoặc trong trường hợp các Sự kiện bị hủy hoặc hoãn lại, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo rằng Sự kiện bị hoãn hoặc hủy, với các điều kiện sau:


i.              Nếu sự kiện bị hủy vì bất kỳ lý do nào;


ii.             Nếu nghệ sĩ chính hủy biểu diễn;


iii.            Nếu Nghệ sĩ chính không hoặc không có khả năng biểu diễn;


iv.           Nếu Nghệ sĩ chính biểu diễn với thời lượng ít hơn đáng kể so với thời lượng dự kiến đã quảng cáo;


v.            Nếu Nghệ sĩ chính dời tiết mục biểu diễn sang một ngày khác;


vi.           Nếu thời gian bắt đầu hoặc kết thúc của Sự kiện chênh lệch đáng kể, ít nhất 4 giờ so với thời điểm ban đầu được công bố;


vii.          Nếu sự kiện bị trì hoãn vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp trì hoãn, Khách hàng có thể chọn sử dụng vé ban đầu của mình trong ngày tổ chức lại Sự kiện hoặc, nếu Sự kiện bao gồm nhiều buổi biểu diễn, đổi Vé ban đầu của mình lấy Vé có giá trị tương tự và chỗ ngồi tương tự của một buổi biểu diễn khác vào một ngày khác. Đây là trường hợp duy nhất mà Khách hàng có quyền lựa chọn trao đổi Vé.


viii.         Trong trường hợp địa điểm của Sự kiện được đổi sang một địa điểm khác cách xa địa điểm ban đầu., thì điều kiện để Khách hàng có thể được hoàn tiền là địa điểm mới phải cách địa điểm ban đầu ít nhất 40km hoặc địa điểm mới có chất lượng dịch vụ, tiện nghi thấp hơn nhiều so với địa điểm ban đầu.


Platinumlist sẽ chỉ xem xét các yêu cầu xin hoàn tiền trong các trường hợp nêu trên và được quy định chi tiết tại các điểm từ i đến viii và có thể yêu cầu khách hàng xuất trình giấy tờ hoặc bằng chứng cụ thể khác để hỗ trợ xử lý yêu cầu hoàn tiền.


Nếu Platinumlist, bằng toàn quyền quyết định của mình, chấp nhận yêu cầu hoàn tiền, thì khoản tiền hoàn lại sẽ được gửi bằng cùng một phương thức mà thanh toán ban đầu đã được thực hiện. Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thì khoản tiền hoàn lại sẽ được gửi vào tài khoản của cùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã được sử dụng để mua vé ban đầu.


Platinumlist có quyền giữ lại tối đa 5% giá mua Vé ban đầu phải hoàn lại để chi trả phí quản lý và phí ngân hàng trong quá trình xử lý khoản hoàn lại.


Thay đổi nhỏ về thời gian hoặc thời lượng biểu diễn sẽ không được coi là điều kiện chính đáng để Khách hàng yêu cầu hoàn tiền.


Thay đổi về nghệ sĩ phụ sẽ không được coi là điều kiện chính đáng để Khách hàng yêu cầu hoàn tiền.


Chất lượng biểu diễn, các vấn đề kỹ thuật hoặc việc Khách hàng không thích thú với các tiết mục biểu diễn sẽ không được coi là điều kiện chính đáng để Khách hàng yêu cầu hoàn tiền.


Việc một Sự kiện bị hủy bỏ khi vừa mới bắt đầu vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện thời tiết, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, tử vong, thiên tai, chiến tranh, nổi loạn, đình công, bãi khóa, sập nguồn điện, biện pháp thi hành của một cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào khác không thuộc phạm vi kiểm soát hợp lý của Nhà tổ chức sẽ không được coi là điều kiện chính đáng để Khách hàng yêu cầu hoàn tiền.


Platinumlist không chịu trách nhiệm và cũng không đề xuất bất kỳ hình thức bồi thường nào cho bất kỳ tổn thất hậu quả nào dù thực tế phát sinh hay chưa (như chi phí đi lại và/hoặc lưu trú hoặc các tổn thất phát sinh do sự kiện không đáp ứng được kỳ vọng của Khách hàng) liên quan đến việc bán Vé hoặc Sự kiện mà Platinumlist bán Vé. Giá trị tối đa của khoản hoàn lại hoặc bồi thường mà Platinumlist có thể đề nghị cho Khách hàng luôn được giới hạn ở mức giá trị của (các) Vé đã mua trừ đi các khoản phí quản lý phát sinh thỏa đáng nhằm xử lý khoản hoàn lại.


Khi đặt vé qua Trang web hoặc thông qua bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào đang hoạt động thay mặt cho Platinumlist, Khách hàng nhất trí với Chính sách Hoàn tiền này.


Cách thức yêu cầu hoàn tiền:


Vé trực tuyến


Để yêu cầu hoàn tiền cho vé điện tử đã mua trực tuyến thông qua Platinumlist trong các trường hợp nêu chi tiết ở trên, vui lòng liên hệ với Platinumlist qua email  helpcenter@platinumlist.net.


Trong thư, Khách hàng phải ghi rõ tên và ngày của sự kiện, mã số giao dịch được hiển thị trên vé điện tử, số vé, địa chỉ email, họ tên và số điện thoại của người đã mua (các) Vé. Thư này sẽ được gửi đến helpcenter@platinumlist.net.  Khách hàng nên đặt chủ đề của email là "Refund Request" (Yêu cầu hoàn tiền).


Khách hàng phải nêu rõ lý do tại sao mình yêu cầu hoàn lại tiền.


Không cần đính kèm bản sao vé điện tử vào yêu cầu hoàn tiền. Platinumlist có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh sự thỏa đáng của yêu cầu hoàn tiền.


Vé in


Để yêu cầu hoàn tiền cho vé in được mua qua quầy vé của Platinumlist hoặc bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào khác do Platinumlist điều hành, căn cứ các trường hợp nêu trên, vui lòng liên hệ Platinumlist qua email helpcenter@platinumlist.net.


Trong thư, Khách hàng phải ghi rõ tên và ngày của sự kiện, địa chỉ email, họ tên và số điện thoại của người đã mua (các) Vé. Thư này sẽ được gửi đến helpcenter@platinumlist.net Khách hàng nên đặt chủ đề của email là "Refund Request" (Yêu cầu hoàn tiền).


Khách hàng phải nêu rõ lý do yêu cầu hoàn tiền và trình bày phương thức thanh toán mà họ đã dùng để mua (các) Vé.


Khách hàng cần chụp ảnh mặt trước của (các) Vé cho thấy rõ ràng thông tin chi tiết của (các) Vé bao gồm nội dung sự kiện và số vé liên quan, giá vé, v.v. Khách hàng nên đính kèm ảnh chụp của (các) Vé vào email yêu cầu hoàn tiền để làm bằng chứng. Nếu Khách hàng mua (các) Vé bằng thẻ tín dụng, nên đính kèm ảnh chụp biên nhận thẻ tín dụng cho giao dịch mua vé.


Platinumlist có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh sự thỏa đáng của yêu cầu hoàn tiền, bao gồm cả việc cung cấp bản gốc (các) vé in cho Platinumlist.


Platinumlist không hoàn tiền cho (các) Vé in nếu Khách hàng không xuất trình được vé in gốc làm bằng chứng của việc mua vé.


Để yêu cầu hoàn tiền trong các trường hợp nêu trên, vui lòng liên hệ Platinumlist qua email helpcenter@platinumlist.net. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi số giao dịch, số vé, địa chỉ email, họ tên và số điện thoại của quý khách hàng để chúng tôi có thể phục vụ tốt nhất.

trở lại
Cách đổi và trả vé

Chính sách Hoàn tiền


Platinumlist bán Vé thay mặt cho Nhà tổ chức, Nhà tổ chức là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý Sự kiện.


Vé sau khi mua sẽ không thể hoàn lại, trao đổi hoặc nhượng bán cho ai ngoài các trường hợp cụ thể được nêu chi tiết sau đây.


Trước khi mua Vé từ Trang web, Khách hàng phải kiểm tra xem có bất kỳ hạn chế nào trong việc tham gia Sự kiện hay không, ví dụ giới hạn độ tuổi hoặc hạn chế trang phục. Platinumlist sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ không hoàn lại tiền mua Vé nếu Nhà tổ chức không cho Khách hàng vào cửa vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không đáp ứng quy định về trang phục, không đáp ứng các giới hạn độ tuổi, nguy hiểm, gây rối, hành vi mất trật tự hoặc phi pháp khiến Nhà tổ chức hoặc đơn vị quản lý địa điểm từ chối cho vào cửa.


Nhà tổ chức và đơn vị quản lý địa điểm có quyền từ chối cho vào cửa bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra nguyên nhân hoặc lý do. Platinumlist không hoàn lại tiền cho bất kỳ Khách hàng nào bị từ chối vào cửa hoặc bị trục xuất khỏi Sự kiện vì bất kỳ lý do gì.


Khách hàng đủ điều kiện gửi yêu cầu hoàn tiền bằng văn bản cho Platinumlist trong vòng 30 ngày sau Sự kiện hoặc trong trường hợp các Sự kiện bị hủy hoặc hoãn lại, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo rằng Sự kiện bị hoãn hoặc hủy, với các điều kiện sau:


i.              Nếu sự kiện bị hủy vì bất kỳ lý do nào;


ii.             Nếu nghệ sĩ chính hủy biểu diễn;


iii.            Nếu Nghệ sĩ chính không hoặc không có khả năng biểu diễn;


iv.           Nếu Nghệ sĩ chính biểu diễn với thời lượng ít hơn đáng kể so với thời lượng dự kiến đã quảng cáo;


v.            Nếu Nghệ sĩ chính dời tiết mục biểu diễn sang một ngày khác;


vi.           Nếu thời gian bắt đầu hoặc kết thúc của Sự kiện chênh lệch đáng kể, ít nhất 4 giờ so với thời điểm ban đầu được công bố;


vii.          Nếu sự kiện bị trì hoãn vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp trì hoãn, Khách hàng có thể chọn sử dụng vé ban đầu của mình trong ngày tổ chức lại Sự kiện hoặc, nếu Sự kiện bao gồm nhiều buổi biểu diễn, đổi Vé ban đầu của mình lấy Vé có giá trị tương tự và chỗ ngồi tương tự của một buổi biểu diễn khác vào một ngày khác. Đây là trường hợp duy nhất mà Khách hàng có quyền lựa chọn trao đổi Vé.


viii.         Trong trường hợp địa điểm của Sự kiện được đổi sang một địa điểm khác cách xa địa điểm ban đầu., thì điều kiện để Khách hàng có thể được hoàn tiền là địa điểm mới phải cách địa điểm ban đầu ít nhất 40km hoặc địa điểm mới có chất lượng dịch vụ, tiện nghi thấp hơn nhiều so với địa điểm ban đầu.


Platinumlist sẽ chỉ xem xét các yêu cầu xin hoàn tiền trong các trường hợp nêu trên và được quy định chi tiết tại các điểm từ i đến viii và có thể yêu cầu khách hàng xuất trình giấy tờ hoặc bằng chứng cụ thể khác để hỗ trợ xử lý yêu cầu hoàn tiền.


Nếu Platinumlist, bằng toàn quyền quyết định của mình, chấp nhận yêu cầu hoàn tiền, thì khoản tiền hoàn lại sẽ được gửi bằng cùng một phương thức mà thanh toán ban đầu đã được thực hiện. Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thì khoản tiền hoàn lại sẽ được gửi vào tài khoản của cùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã được sử dụng để mua vé ban đầu.


Platinumlist có quyền giữ lại tối đa 5% giá mua Vé ban đầu phải hoàn lại để chi trả phí quản lý và phí ngân hàng trong quá trình xử lý khoản hoàn lại.


Thay đổi nhỏ về thời gian hoặc thời lượng biểu diễn sẽ không được coi là điều kiện chính đáng để Khách hàng yêu cầu hoàn tiền.


Thay đổi về nghệ sĩ phụ sẽ không được coi là điều kiện chính đáng để Khách hàng yêu cầu hoàn tiền.


Chất lượng biểu diễn, các vấn đề kỹ thuật hoặc việc Khách hàng không thích thú với các tiết mục biểu diễn sẽ không được coi là điều kiện chính đáng để Khách hàng yêu cầu hoàn tiền.


Việc một Sự kiện bị hủy bỏ khi vừa mới bắt đầu vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện thời tiết, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, tử vong, thiên tai, chiến tranh, nổi loạn, đình công, bãi khóa, sập nguồn điện, biện pháp thi hành của một cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào khác không thuộc phạm vi kiểm soát hợp lý của Nhà tổ chức sẽ không được coi là điều kiện chính đáng để Khách hàng yêu cầu hoàn tiền.


Platinumlist không chịu trách nhiệm và cũng không đề xuất bất kỳ hình thức bồi thường nào cho bất kỳ tổn thất hậu quả nào dù thực tế phát sinh hay chưa (như chi phí đi lại và/hoặc lưu trú hoặc các tổn thất phát sinh do sự kiện không đáp ứng được kỳ vọng của Khách hàng) liên quan đến việc bán Vé hoặc Sự kiện mà Platinumlist bán Vé. Giá trị tối đa của khoản hoàn lại hoặc bồi thường mà Platinumlist có thể đề nghị cho Khách hàng luôn được giới hạn ở mức giá trị của (các) Vé đã mua trừ đi các khoản phí quản lý phát sinh thỏa đáng nhằm xử lý khoản hoàn lại.


Khi đặt vé qua Trang web hoặc thông qua bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào đang hoạt động thay mặt cho Platinumlist, Khách hàng nhất trí với Chính sách Hoàn tiền này.


Cách thức yêu cầu hoàn tiền:


Vé trực tuyến


Để yêu cầu hoàn tiền cho vé điện tử đã mua trực tuyến thông qua Platinumlist trong các trường hợp nêu chi tiết ở trên, vui lòng liên hệ với Platinumlist qua email  helpcenter@platinumlist.net.


Trong thư, Khách hàng phải ghi rõ tên và ngày của sự kiện, mã số giao dịch được hiển thị trên vé điện tử, số vé, địa chỉ email, họ tên và số điện thoại của người đã mua (các) Vé. Thư này sẽ được gửi đến helpcenter@platinumlist.net.  Khách hàng nên đặt chủ đề của email là "Refund Request" (Yêu cầu hoàn tiền).


Khách hàng phải nêu rõ lý do tại sao mình yêu cầu hoàn lại tiền.


Không cần đính kèm bản sao vé điện tử vào yêu cầu hoàn tiền. Platinumlist có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh sự thỏa đáng của yêu cầu hoàn tiền.


Vé in


Để yêu cầu hoàn tiền cho vé in được mua qua quầy vé của Platinumlist hoặc bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào khác do Platinumlist điều hành, căn cứ các trường hợp nêu trên, vui lòng liên hệ Platinumlist qua email helpcenter@platinumlist.net.


Trong thư, Khách hàng phải ghi rõ tên và ngày của sự kiện, địa chỉ email, họ tên và số điện thoại của người đã mua (các) Vé. Thư này sẽ được gửi đến helpcenter@platinumlist.net Khách hàng nên đặt chủ đề của email là "Refund Request" (Yêu cầu hoàn tiền).


Khách hàng phải nêu rõ lý do yêu cầu hoàn tiền và trình bày phương thức thanh toán mà họ đã dùng để mua (các) Vé.


Khách hàng cần chụp ảnh mặt trước của (các) Vé cho thấy rõ ràng thông tin chi tiết của (các) Vé bao gồm nội dung sự kiện và số vé liên quan, giá vé, v.v. Khách hàng nên đính kèm ảnh chụp của (các) Vé vào email yêu cầu hoàn tiền để làm bằng chứng. Nếu Khách hàng mua (các) Vé bằng thẻ tín dụng, nên đính kèm ảnh chụp biên nhận thẻ tín dụng cho giao dịch mua vé.


Platinumlist có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm bằng chứng để chứng minh sự thỏa đáng của yêu cầu hoàn tiền, bao gồm cả việc cung cấp bản gốc (các) vé in cho Platinumlist.


Platinumlist không hoàn tiền cho (các) Vé in nếu Khách hàng không xuất trình được vé in gốc làm bằng chứng của việc mua vé.


Để yêu cầu hoàn tiền trong các trường hợp nêu trên, vui lòng liên hệ Platinumlist qua email helpcenter@platinumlist.net. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi số giao dịch, số vé, địa chỉ email, họ tên và số điện thoại của quý khách hàng để chúng tôi có thể phục vụ tốt nhất.